thị trường tài chính là gì

Thị trường tài chính là gì? Chức năng và vai trò nên biết

Thị trường tài chính là gì? Trong những năm gần đây, việc đầu tư kiếm lời từ các thị trường tài chính ngày càng phổ biến và phát triển rộng rãi. Vậy hiểu thị trường tài chính là gì? Chức năng, vai trò của thị trường tài chính bao gồm những gì và mang lại lợi ích gì cho các nhà đầu tư? Để tìm hiểu chi tiết những vấn đề này, bạn hãy cùng Exness.com.co theo dõi bài viết sau đây nhé.

Tổng quan về thị trường tài chính

Thị trường tài chính là gì?

Thị trường tài chính được hiểu là thị trường thực hiện giao dịch các loại tài sản có sự liên quan mật thiết đến tài chính. Các loại tài sản này gồm có trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu,…

Những đối tượng có thể tham gia giao dịch tài sản tại thị trường tài chính bao gồm chính phủ, doanh nghiệp, hộ gia đình và các tổ chức tài chính trung gian. Hoạt động chính mà những đối tượng này tham gia giao dịch trên thị trường tài chính đó là mua, bán tài sản tài chính.

Những hoạt động diễn ra tại thị trường tài chính là gì?
Những hoạt động diễn ra tại thị trường tài chính là gì?

Với sự phát triển vững mạnh của nền kinh tế thị trường thì những hoạt động giao dịch về mua bán hoặc phát hành các loại chứng khoán cũng sẽ ngày càng phát triển. Từ đó, để các nguồn tài chính dễ dàng, thuận lợi hơn trong việc gặp gỡ và tiếp cận nhau. Một thị trường riêng đã được hình thành đó chính là thị trường tài chính.

Nhìn chung, có thể thấy được có 3 nguyên nhân cơ bản để thị trường tài chính ra đời:

 • Giải quyết những vấn đề, mâu thuẫn có thể xảy ra đối với nhu cầu và khả năng cung ứng nguồn vốn trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển.
 • Giúp các chủ sở hữu các loại chứng khoán dễ dàng và thuận lợi hơn trong việc mua bán, chuyển nhượng.
 • Do nhiều hình thức huy động vốn ra đời và nhanh chóng phát triển trong nền kinh tế đa dạng về hàng hóa hiện nay.

Điều kiện không thể thiếu để hình thành thị trường tài chính là gì?

Để hình thành nên một thị trường tài chính không phải là điều dễ dàng. Việc ra đời của một thị trường tài chính cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Nền kinh tế hàng hóa phải thực sự phát triển, có sự ổn định về mặt tiền tệ và kiểm soát được tình hình lạm phát.
 • Thị trường cần đảm bảo sự đa dạng về các công cụ tài chính. Đồng thời, trong việc chuyển giao quyền sử dụng các nguồn tài chính phải tạo ra các phương tiện phù hợp và thuận lợi.
 • Hình thành và phát triển các hệ thống tổ chức tài chính trung gian.
 • Phải xây dựng và hoàn thiện tổ chức quản lý nhà nước, hệ thống pháp luật để có thể đảm bảo cho việc giám sát mọi hoạt động diễn ra tại thị trường tài chính.
 • Để phục vụ các hoạt động trên thị trường tài chính, cần phải xây dựng và thiết lập hệ thống thông tin kinh tế và cơ sở vật chất kỹ thuật.
 • Đảm bảo rằng các nhà quản lý, các nhà kinh doanh là đội ngũ nắm rõ và am hiểu thị trường tài chính. Đồng thời, đối mặt với những rủi ro có khả năng xảy ra trên thị trường tài chính, các nhà đầu tư cần phải có kiến thức và dám mạo hiểm.

Thị trường tài chính bao gồm các yếu tố cơ bản nào?

Ngoài các điều kiện vừa được giới thiệu, thị trường tài chính muốn tồn tại và phát triển được cũng cần phải có các yếu tố sau:

Đối tượng trên thị trường tài chính là gì?

Trên thị trường tài chính, đối tượng không thể thiếu đó là các nguồn cung, nguồn cầu về vốn.

Công cụ được phép tham gia vào thị trường tài chính

Trên thị trường tài chính, công cụ sẽ bao gồm những chứng từ hợp pháp, có giá trị được phát hành bởi các chủ thể.

Chủ thể tại thị trường tài chính

Đây là những công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng,… Trên thị trường tài chính, các chủ thể này được xem là các thể nhân và pháp nhân.

Hàng hóa có tại thị trường tài chính

Tùy vào từng loại thị trường trên thị trường tài chính mà hàng hóa sẽ có sự khác nhau:

 • Hàng hóa tại thị trường vốn: Bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán cầm cố bất động sản.
 • Hàng hóa tại thị trường tiền tệ: Chứng chỉ tiền tệ, tín phiếu kho bạc, thương phiếu,…
 • Hàng hóa tại thị trường tài chính phát sinh: Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng giao sau, hợp đồng quyền chọn.

Chức năng của thị trường tài chính là gì?

Thị trường tài chính bao gồm 3 chức năng cơ bản như sau:

Dẫn nguồn tài chính

Dẫn nguồn tài chính được hiểu là việc những chủ thể có khả năng sẽ cung ứng nguồn tài chính đến những chủ thể đang cần hoặc có nhu cầu sử dụng nguồn tài chính này. Điều này đảm bảo cho việc thúc đẩy các yếu tố liên quan tại thị trường tài chính.

 • Kênh vốn hiện có của thị trường tài chính là nhờ vào những người tiết kiệm và người kinh doanh. Nhờ đó, việc luân chuyển vốn từ người này sang người khác sẽ được hình thành. Mà cụ thể ở đây đó là từ người không có cơ hội, khả năng để đầu tư sinh lời đến những người có cơ hội.
 • Nhờ vào sự tập trung tiền vốn và thúc đẩy tích lũy mà nhu cầu sản xuất kinh doanh và xây dự cơ cỡ vật chất, kỹ thuật được đáp ứng.
 • Nguồn vốn sẽ được sử dụng hiệu quả hơn đối với người đi vay tiền đầu tư và người có sẵn tiền để đầu tư. Tức là, lãi suất cho vay sẽ giúp cho người đi vay thu về một khoản lợi nhuận. Ngược lại, người đi vay sẽ phải sử dụng vốn có kế hoạch sao cho vừa đáp ứng được việc tạo ra thu nhập cho mình mà vẫn hoàn trả được cả số tiền đã vay và lãi.
 • Các chứng từ có giá, trái phiếu, đổi tiền, bán cổ phiếu đều được cho phép sử dụng trên thị trường tài chính.

Tăng khả năng thanh khoản

Đối với các loại chứng khoán được giao dịch trên thị trường tài chính, tính thanh khoản của chúng sẽ được gia tăng. Hay nói cách khác, thị trường tài chính có chức năng làm tăng khả năng thanh khoản cho các loại chứng khoán.

Chức năng cung cấp thông tin và đánh giá doanh nghiệp

Các doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường tài chính sẽ được cung cấp thông tin kinh tế cũng như việc đánh giá giá trị hiện tại của doanh nghiệp. Đây là chức năng thứ 3 mà thị trường tài chính có được.

Thị trường tài chính có chức năng làm tăng khả năng thanh khoản cho các loại chứng khoán
Thị trường tài chính có chức năng làm tăng khả năng thanh khoản cho các loại chứng khoán

Vai trò của thị trường tài chính là gì?

Đối với các chủ thể tham gia, vai trò của thị trường tài chính mang yếu tố quyết định và quan trọng đối với các hoạt động của họ trên thị trường này. Chẳng hạn như sau:

 • Thị trường tài chính có vai trò quan trọng không thể thiếu trong việc huy động, thu hút các nguồn vốn tài chính ngoài nước và trong nước. Ngoài ra, thị trường tài chính còn giúp ích cho việc khuyến khích đầu tư và tiết kiệm.
 • Góp phần to lớn trong việc thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả khi sử dụng tài chính.
 • Vai trò của thị trường tài chính trong việc thi hành và thực hiện theo các chính sách tài chính, chính sách tiền tệ do nhà nước ban hành.

Căn cứ nào giúp phân loại thị trường tài chính?

Căn cứ vào sự khác nhau của các yếu tố, thị trường tài chính được phân loại thành nhiều loại thị trường khác nhau. Chẳng hạn như để phân loại thị trường tài chính, ta có thể dựa vào một vài căn cứ dưới đây:

Thời gian sử dụng nguồn vốn tài chính đã huy động

Dựa vào thời gian sử dụng nguồn vốn tài chính huy động, thị trường tài chính được chia thành thị trường vốn và thị trường tiền tệ.

 • Thị trường tiền tệ: Các công cụ tài chính ngắn hạn (kỳ hạn nhỏ hơn 1 năm) sẽ được phát hành cũng như mua bán tại thị trường tiền tệ. Chẳng hạn như tín phiếu kho bạc, thương phiếu, thỏa thuận mua lại,…
 • Thị trường vốn: Các công cụ tài chính có kỳ hạn lớn hơn 1 năm (cổ phiếu, trái phiếu) sẽ được phát hành và mua bán tại thị trường vốn. Thị trường vốn bao gồm thị trường trái phiếu, cổ phiếu và các khoản cho vay thế chấp.

Ở trong phần tiếp theo, hai loại thị trường này sẽ được giới thiệu chi tiết và cụ thể hơn.

Phương thức huy động nguồn vốn tài chính

Phương thức huy động nguồn vốn tài chính cũng được xem là căn cứ để phân loại thị trường tài chính. Trong đó, thị trường tài chính được phân loại thành thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần.

 • Thị trường nợ: Các công cụ nợ như công cụ nợ ngắn hạn (thời gian đáo hạn nhỏ hơn 1 năm), công cụ nợ trung hạn (thời gian đáo hạn từ 01-10 năm), công cụ nợ dài hạn (thời gian đáo hạn lớn hơn 10 năm) sẽ được giao dịch mua bán tại thị trường này.
 • Thị trường vốn cổ phần: Thị trường này là nơi để người cần vốn phát hành cổ phiếu nếu muốn huy động vốn.

Các cổ phiếu sẽ tương đương với quyền được chia phần dựa trên tổng giá trị tài sản của công ty phát hành cổ phiếu và lãi ròng. Sau khi đã trừ đi thuế, các chi phí và thanh toán nợ thì lợi nhuận ròng của công ty cũng sẽ được chia cho người nắm giữ cổ phiếu có sở hữu 1 phần tài sản của công ty đó.

Sự luân chuyển của các nguồn tài chính

Nhờ vào sự luân chuyển của các nguồn tài chính, căn cứ này đã phân thị trường tài chính thành thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

 • Thị trường sơ cấp (cấp 1): Các chứng khoán mới hoặc chứng khoán đang phát hành sẽ được giao dịch mua bán trên thị trường này. Thông thường, các ngân hàng sẽ là bên trung gian tiến hành việc mua bán chứng khoán trên thị trường sơ cấp.
 • Thị trường thứ cấp (cấp 2): Các loại chứng khoán đã được phát hành trên thị trường cấp 1 sẽ được mua bán, chuyển nhượng trên thị trường này. Thị trường thứ cấp sẽ bao gồm thị trường phi tập trung và sở giao dịch.
Cách thức hoạt động tại thị trường cấp 2
Cách thức hoạt động tại thị trường cấp 2

Tính chất pháp lý

Cuối cùng, tính chất pháp lý chính là căn cứ giúp phân loại thị trường tài chính thành thị trường tài chính chính thức và không chính thức.

 • Thị trường tài chính chính thức: Mọi việc giao dịch, cung ứng, huy động nguồn tài chính tại thị trường này phải được thực hiện tuân thủ theo nguyên tắc, thể chế pháp luật mà nhà nước quy định. Pháp luật sẽ thừa nhận và bảo vệ các chủ thể tham gia thị trường này.
 • Thị trường tài chính không chính thức: Tại thị trường này, không cần phải tuân theo các nguyên tắc hay thể chế pháp luật mà nhà nước ban hành, mọi hoạt động giao dịch, cung ứng, huy động nguồn tài chính vẫn được phép diễn ra.

Phân loại thị trường tài chính

Với nhu cầu đầu tư và giao dịch ngày càng nhiều, việc chọn cho mình một thị trường tài chính phù hợp là rất quan trọng. Mỗi thị trường đều sẽ có có đặc điểm, chức năng, cách thức hoạt động khác nhau. Do đó, hãy cùng exness tìm hiểu chi tiết một vài thị trường tài chính sau đây nhé.

Thị trường ngoại hối – Forex

Trong những năm trở lại đây, thị trường ngoại hối Forex nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư. Chính vì sự nổi tiếng này, Forex đã vươn lên trở thành thị trường tài chính có lượng người giao dịch hàng đầu thế giới.

Theo số liệu thống kê năm 2019, thị trường này có lượng giao dịch đạt trung bình hơn 6 tỷ USD vào mỗi ngày. Trong khi vào năm 2001, lượng giao dịch hàng ngày chỉ đạt khoảng 1,5 tỷ USD. Nhìn vào sự tăng trưởng nhanh chóng này, ta có thể kể đến một vài nguyên nhân như:

 • Nhờ vào sự phát triển nhanh chóng của thương mại quốc tế.
 • Nền công nghệ ngày càng hiện đại và tiên tiến.
 • Các sàn chứng khoán online dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu.
 • Công cụ giao dịch đa dạng và khả năng tiếp cận thông tin nhanh chóng.

Hiện nay, Forex được nhận xét là một sân chơi thích hợp dành cho những trader giao dịch trung hạn và ngắn hạn. Đồng thời, thời gian diễn ra giao dịch cũng khá thuận lợi với 5 ngày/tuần.

Thị trường vốn – Capital market

Như đã giới thiệu đôi nét ở phần trên, thị trường vốn sẽ bao gồm thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu. Điều này áp dụng cho cả trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ.

Đến với thị trường vốn, chính phủ và các doanh nghiệp sẽ phát hành cổ phiếu mới thông qua thị trường sơ cấp. Trong khi đó, việc giao dịch trái phiếu và cổ phiếu sẽ được thực hiện tại thị trường thứ cấp.

Thị trường chứng khoán

Ngoài thị trường Forex, thị trường chứng khoán toàn cầu cũng có mức tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ. Trong đó, quan trọng nhất có lẽ là thị trường chứng khoán Mỹ.

Trong cuốn sách Triumph of the Optimists được ban hành vào năm 2020. Các tác giả đã cho rằng vào thế kỷ 20, khi nhắc đến kẻ chiến thắng thì không thể nào bỏ qua thị trường chứng khoán Mỹ. Đồng thời, nghiên cứu của họ cũng nêu ra được 3 thay đổi quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ trong 1 thế kỷ qua. Đó là:

 • Thị trường Mỹ vươn lên trở thành nhà thống lĩnh thị trường.
 • Hợp nhất các giao dịch.
 • Các ngành được luân chuyển trường kỳ. Ý nói đến việc các hoạt động thị trường được duy trì và xảy ra trong một khoảng thời gian dài.
Biểu đồ biểu thị thông tin thị trường chứng khoán toàn cầu vào năm 1899 và 2016
Biểu đồ biểu thị thông tin thị trường chứng khoán toàn cầu vào năm 1899 và 2016

Nhìn vào biểu đồ, ta thấy được năm 1899, thị trường chứng khoán Mỹ đạt 15%. Nhưng đến 2016, thị trường này đã tăng lên 53,2%. Nhìn chung, thị phần chứng khoán Mỹ đã tăng lên hơn 3 lần.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Anh lại có chiều hướng sụt giảm mạnh từ 25% vào năm 1899 xuống còn 6,2% vào năm 6,2%. Kế tiếp đó là sự sụt giảm mạnh không kém của thị trường chứng khoán Đức từ 13% vào năm 1899 xuống còn 3,1% vào năm 2016. Đặc biệt, trong danh sách này còn có sự xuất hiện lần đầu của nhiều quốc gia. Và đồng thời cũng có một số quốc gia đã “bốc hơi” khỏi danh sách này kể từ lần xuất hiện đầu tiên năm 1899.

Một số quốc gia mới ở đây chẳng hạn như Canada và Nhật Bản. Nếu như vào năm 1899 cả hai quốc gia này đều không có mặt trong danh sách thị trường chứng khoán toàn cầu. Thì đến năm 2016, Canada xuất hiện chiếm 2,9% thị phần và Nhật Bản chiếm 8,4%.

Thị trường tài chính phái sinh

Thị trường tài chính phái sinh (derivatives markets) có nguồn gốc từ các tài sản cơ sở hoặc cũng có thể phụ thuộc vào giá trị của các tài sản này.

Thị trường tài chính phái sinh sẽ bao gồm các hợp đồng quyền chọn, CFD và hợp đồng tương lai. Để có thể đầu tư mang về lợi nhuận cho mình từ thị trường tài chính này, các nhà đầu tư cần phải mạo hiểm chấp nhận rủi ro. Hoặc có thể phòng chống rủi ro bằng cách sử dụng các công cụ giao dịch.

Đặc biệt, trong giới giao dịch chứng khoán trực tuyến (online), CFD là sản phẩm giao dịch khá nổi tiếng. Trong trường hợp thị trường giảm và tăng, các trader đều có thể kiếm lời nhờ vào CFD cho dù không sở hữu tài sản thực. 

Đối với việc giao dịch CFD, ta có thể kể đến các lợi ích như sau:

 • Tỷ lệ đòn bẩy: Với số vốn ban đầu bỏ ra, khách hàng retail có thể giao dịch với vị thế lớn hơn gấp 5 lần. Không những thế, vị thế lớn hơn gấp 1000 lần cũng có thể được giao dịch bởi các khách hàng professional.
 • Khi giá giảm sẽ sinh ra lợi nhuận. Trong trường hợp này, chi phí khi bán khống sẽ không được tính.
 • Công cụ quản trị rủi ro sẽ được nâng cao hơn để khả năng xảy ra rủi ro là thấp nhất thông qua các lệnh cắt lỗ và chốt lời.
 • Đối với các thị trường quốc tế như Forex, hàng hóa CFD, cổ phiếu CFD, chỉ số CFD,… sẽ truy cập nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Thị trường hàng hóa

Thị trường hàng hóa với tên gọi tiếng anh là commodity markets. Các hàng hóa có tại thị trường này là hàng hóa cứng (vàng, dầu) và hàng hóa mềm (sản phẩm nông nghiệp, gia cầm gia súc).

Việc tham gia trực tiếp vào quá trình giao dịch, mua bán hàng hóa hết sức đơn giản. Các trader hoặc nhà đầu tư có thể thực hiện bằng các cách sau:

 • Mua cổ phiếu.
 • Mua hợp đồng quyền chọn.
 • Mua hợp đồng tương lai.
 • CFD.

Thị trường tiền tệ

Thị trường tiền tệ – Money market sẽ bao gồm các khoản nợ ngắn hạn. Đặc biệt, các khoản nợ này thông thường đều có mối liên quan với ngân hàng trung ương và ngân hàng địa phương.

Để tăng tính thanh khoản, các ngân hàng sẽ sử dụng cách là vay nợ lẫn nhau. Trong trường hợp không còn sự lựa chọn nào khác, người cho vay cuối cùng sẽ là ngân hàng trung ương.

Thị trường thế chấp

Thị trường thế chấp – Mortgage market hầu hết sẽ tập trung vào khoản nợ dài hạn. Đặc biệt, những khoản nợ dài hạn này đều liên quan đến các giao dịch mua bất động sản.

Các thị trường thế chấp thứ cấp được xem là nơi lý tưởng cho các trader thực hiện các giao dịch nợ.

Thị trường bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm sẽ bao gồm người mua bảo hiểm và người bán bảo hiểm. Tiền đóng bảo hiểm sẽ trở thành nơi chuyển giao rủi ro.

Chính vì điều này mà ta có thể nhận thấy đa phần các doanh nghiệp bảo hiểm đều sở hữu một số lượng tiền mặt vô cùng lớn. Số tiền này sẽ được dùng để đầu tư trái phiếu, chứng khoán hoặc chứng khoán phái sinh.

Đánh giá các loại thị trường tài chính tốt nhất hiện nay

Tính đến thời điểm hiện tại, xu hướng là điều cần quan tâm nhất đối với thị trường tài chính là gì?

Trong các cuộc giao dịch, xu hướng thị trường chỉ đóng góp một phần nhỏ trong việc tạo nên thành công. Vì vậy, xu hướng này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào tùy thuộc vào tình hình thị trường. Mà yếu tố cốt lõi của việc giao dịch thành công lâu dài đó chính là quản trị rủi ro. Đây là điều mà các trader cần lưu ý khi tham gia giao dịch tại các thị trường tài chính.

Các loại thị trường tài chính tốt nhất hiện nay
Các loại thị trường tài chính tốt nhất hiện nay

Liệu rằng đồng USD có tiếp tục giảm trên thị trường tài chính?

Với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, nhiều nước trên thế giới đã thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Chính vì điều này mà so với các đồng tiền chính khác, đồng USD có chiều hướng giảm dần.

Để mà chọn ra tài sản trú ẩn thích hợp và an toàn thì đồng USD chính là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư. Thông thường, đồng USD có xu hướng giữ giá. Nó rất ít khi giảm giá và đặc biệt là dễ tăng. Vì vậy, cho dù vào thời điểm nền kinh tế bất ổn hay có nhiều khó khăn thì các đầu tư vẫn ưu tiên đổ xô vào loại đồng này. Nhưng vào năm 2020, nền kinh tế thế giới đã có nhiều biến động do dịch Covid-19 gây ra, thật bất ngờ là đồng USD lại mất giá.

Đứng trước sự việc giá đồng USD sụt giảm, nguyên nhân đầu tiên được đưa ra đó chính là do cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Thị trường biến động, dịch bệnh căng thẳng cộng với sự tranh cãi từ kết quả cuộc bầu cử. Điều này đã gây ra nhiều vấn đề và ngăn cản sự đầu tư vào đồng USD nói riêng cũng như nước Mỹ nói chung từ các trader.

Ngoài ra, vào tháng 3/2020, CARES (Đạo luật hỗ trợ, cứu trợ và an ninh kinh tế trong bối cảnh đại dịch Vi-rút Corona) được thông qua. Và đồng thời, gói kích thích kinh tế lên đến 2,2 nghìn tỷ USD ra đời. Mục đích chính của việc này là bơm thêm tiền USD vào thị trường kinh tế, và tăng nguồn cung tiền. Từ đó, thông qua tăng đầu tư và tiêu dùng để kích thích nền kinh tế tăng trưởng. Tuy nhiên, việc này đã mang lại một mối gây hại vô cùng lớn cho đồng nội tệ Mỹ đó chính là USD.

Cho đến năm 2021, giá USD vẫn tiếp tục có xu hướng sụt giảm. Ở thời điểm hiện tại, chính phủ Mỹ vừa thông qua một gói kích thích kinh tế mới lên đến 1,9 nghìn tỷ USD. So với các đồng tiền lớn khác trên thế giới, chắc hẳn đồng USD sẽ phải nhận thêm áp lực giảm giá sau khi gói kích thích kinh tế mới này được ban hành.

Cặp tiền tệ EURUSD trên thị trường Forex

Nhìn vào cặp tiền tệ EURUSD, dễ dàng thấy được sự mất giá của đồng USD. Chỉ trong vòng 1 năm kể từ ngày 20/3/2020 cho đến 10/3/2021, cặp tiền tệ này đã gia tăng hơn 11,5%.

Do đó, có thể thấy rằng cặp tiền tệ này còn có thể ngày càng tăng giá khi mà góp kích thích cùng với các biện pháp kinh tế mới ra đời.

Biểu đồ thể hiện sự gia tăng giá của cặp tiền EURUSD
Biểu đồ thể hiện sự gia tăng giá của cặp tiền EURUSD

Chỉ số US dollar index

Để đo lường giá trị của đồng USD so với loại tiền tệ khác người ta thường sử dụng chỉ số USD index. Hầu hết các giám đốc đầu tư và trader đều lấy chỉ số này để theo dõi giao dịch.

Biểu đồ thể hiện chỉ số US Dollar Index từ ngày 24/10/2018 đến 11/3/2021
Biểu đồ thể hiện chỉ số US Dollar Index từ ngày 24/10/2018 đến 11/3/2021

Nhìn vào biểu đồ trên, ta có thể chỉ số đô la mỹ có xu hướng đi xuống (giảm). Mặc dù chỉ số này có xu hướng đi lên vào những ngày gần cuối của dữ liệu, nhưng nó vẫn không vượt qua được đường trung bình động 200 phiên.

Lấy đường trung bình dài hạn này là cơ sở thì một sự khởi đầu đầy mạnh mẽ của xu hướng mới sẽ xảy ra nếu như giá vượt qua đường này. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra vì khi gói kích thích kinh tế xuất hiện, nó sẽ gây áp lực khiến cho chỉ số này giảm.

Việc tiêm vắc xin thành công đã ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số chứng khoán Anh và GBP trên thị trường tài chính?

Đứng trước sự căng thẳng mà dịch bệnh gây ra cho toàn cầu, vào cuối năm 2020, Anh đã quyết định rút khỏi EU sau nhiều lần đàm phàm về việc duy trì mối quan hệ của họ trong tương lai.

Sau khi rời khỏi EU, nền kinh tế của Anh vẫn chưa đón nhận hệ quả nào nghiêm trọng. Nhìn chung vào tình hình trước mắt, mọi thứ vẫn đang diễn ra khá tốt đẹp theo chiều hướng tích cực.

Có thể thấy điều này là nhờ vào sự thành công trong chính sách tiêm chủng Covid-19 của Anh. Nếu như ở EU, quy trình tiêm chủng chưa được rõ ràng, nề nếp. Thì Anh đã dần vươn lên vị trí nhất nhì thế giới trong việc tiêm chủng khi có tỷ lệ dân số đã tiêm chủng cao vô cùng cao. Điều này chính là lý do giúp cho nền kinh tế Anh nhanh chóng hồi phục và tăng trưởng trở lại.

Cặp tiền tệ EURGBP

Vào ngày 8/12/2020, chương trình tiêm chủng của Anh bắt đầu diễn ra. Với sự thành công về vấn đề tiêm chủng này, so với các đồng tiền Châu Âu khác thì đồng GBP đã được đánh giá cao hơn 5,5%. Điều này được biểu thị thông qua đường thẳng đứng màu đỏ của biểu đồ sau đây:

Biểu đồ hàng ngày của cặp tiền EURGBP
Biểu đồ hàng ngày của cặp tiền EURGBP

Có thể thấy nếu như tốc độ tiêm chủng Covid -19 ở Anh vẫn tiếp tục diễn ra nhanh hơn các nước còn lại của EU. Thì có thể đồng GBP sẽ nhận được sự tin tưởng và lựa chọn đầu tư nhiều hơn đồng EURO.

Thị trường tài chính quốc tế và sự biến đổi của FTSE100

Với thành công mà tiêm chủng vắc xin mang lại, việc này đã giúp ích rất nhiều cho chỉ số chứng khoán Anh như FTS100 hay chỉ số tiêu.

So với chỉ số chứng khoán chính của Mỹ thì FTSE100 có sự hồi phục khiêm tốn hơn sau đợt đại dịch tháng 3/2020. Với sự phục hồi đầy tiềm năng của nền kinh tế Anh, sự phát triển của FTSE100 cần được theo dõi nhiều hơn trong những tháng kế tiếp.

Biểu đồ hằng ngày của FTSE100
Biểu đồ hằng ngày của FTSE100

Nhìn vào biểu đồ trên, có thể thấy rằng giá chỉ số DAX 30 trong một biểu đồ giá dài hạn đã được giao dịch chính là kênh xu hướng (trend channel). Điều này được thể hiện thông qua các đường kẻ hướng lên trên màu xanh dương.

Thông thường, trader sẽ sử dụng các mức này tương tự như mức kháng cự và hỗ trợ. Vào đầu năm 2019, từ vị trí xu hướng đáy khi giá từ chối và bật lên cao hơn thì có thể thấy giá sẽ di chuyển lên đỉnh của trend channel.

Bong bóng công nghệ trên thị trường tài chính liệu rằng có khả năng vỡ hay không?

Năm 2020, trên thị trường chứng khoán có rất ít ngành công nghiệp phát triển mạnh nhờ vào lĩnh vực công nghệ. Vì vậy trong năm này, mức tăng trưởng của nhiều cổ phiếu công nghệ ở Mỹ vô cùng mạnh. Điều này đã góp phần quan trọng giúp cho chỉ số chứng khoán Mỹ có được thành công trong cuối năm sau đó.

Tuy nhiên, hiện tại khi mà nhiều cổ phiếu được định giá ở mức quá cao vì sự tăng trưởng diễn ra quá nhanh. Điều này đã khiến cho giới chuyên gia tài chính lo ngại về việc vào cuối năm 2021 lĩnh vực này sẽ nổ bong bóng.

Khi mà nền kinh tế toàn cầu bắt đầu hồi phục và vực dậy sau đại dịch thì cơ hội giao dịch trong các lĩnh vực khác sẽ không bị cản trở nữa. Điều này có thể khiến các nhà đầu tư không ngần ngại từ bỏ cổ phiếu công nghệ mà chuyển sang giao dịch cổ phiếu ở các lĩnh vực khác.

Trong thời kỳ dịch bệnh càn quét, việc các trader quan tâm về cổ phiếu công nghệ được thể hiện khá rõ ràng. Chẳng hạn cổ phiếu của Zoom Video Communications.

Nếu như vào trước tháng 2/2020, Zoom là một ứng dụng còn khá xa lạ đối với chúng ta. Thì khi Covid-19 ập đến đồng nghĩa với việc nền kinh tế đóng cửa, xã hội giãn cách, Zoom lại trở thành một công cụ thiết yếu giúp đỡ con người rất nhiều trong việc giao tiếp. Chẳng hạn như việc hội họp của các công ty, việc học tập trực tuyến hay việc duy trì kết nối gia đình, bạn bè đều được thông qua ứng dụng này.

Nhờ vào sự phổ biến ngày càng rộng rãi của Zoom mà cổ phiếu của công ty cũng có những bước tiến nhảy vọt. Vào tháng 10/2020, mặc dù đã có một đợt điều chỉnh giá xảy ra nhưng so với đầu năm 2020, giá cổ phiếu của Zoom đã tăng khoảng 425%.

Biểu đồ thể hiện xu hướng tăng trưởng cổ phiếu của Zoom qua hằng ngày
Biểu đồ thể hiện xu hướng tăng trưởng cổ phiếu của Zoom qua hằng ngày

Tuy nhiên, nếu như dịch bệnh được kiểm soát, con người có thể hoà nhập lại với xã hội như trước khi có dịch thì cổ phiếu của Zoom sẽ ra sao? Liệu rằng nó vẫn sẽ tăng chứ hay sẽ giảm mạnh? Có lẽ thời gian sẽ chính là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi này.

Thị trường tài chính sau Covid với sự bùng nổ của giao dịch hàng hóa?

Vào năm 2020, đợt giãn cách xã hội diễn ra trên toàn thế giới khiến cho hành vi tiêu dùng của nhiều người thay đổi. Điều này đã gây nên những tác động nghiêm trọng đối với nhiều mặt hàng.

Bước vào năm 2021, nền kinh tế bắt đầu ổn định trở lại đã giúp nhiều loại hàng hóa vực dậy và tăng trưởng mạnh mẽ. Trên thị trường hàng hóa, sự tăng trưởng này đã phần nào phản ánh được sự lạc quan của các nhà đầu tư sau khi kinh tế được phục hồi. Dẫn chứng rõ ràng về điều này có thể nhận thấy ở đồng, WTI và Brent. Tất cả đều nhận được vô vàn lợi ích đến từ việc xã hội mở cửa và hòa nhập trở lại sau đại dịch.

Bên cạnh sự lạc quan của các nhà đầu tư thì việc đồng đô la Mỹ yếu hơn cũng đã tạo nên một động lực thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu hàng hóa. Đây chính là ví dụ minh họa rõ nét nhất cho việc tác động lẫn nhau giữa các thị trường tài chính.

Có thể thấy, đồng USD phần lớn được dùng để định giá cho các mặt hàng. Vì thế, trong trường hợp đồng USD suy giảm thì các mặt hàng này sẽ bỗng chốc rẻ hơn trong mắt người tiêu dùng sử dụng bằng đồng ngoại tệ. Từ đó, nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng lên và giá cũng sẽ được đẩy lên cao. Và hiển nhiên, khi đồng USD mạnh lên thì điều ngược lại sẽ xảy ra.

Biểu đồ hàng ngày thể hiện xu hướng của đồng (Copper)
Biểu đồ hàng ngày thể hiện xu hướng của đồng (Copper)

Sau khi đại dịch được kiểm soát, nền kinh tế sẽ nhanh chóng phục hồi thì giá đồng có thể còn tăng cao hơn nữa ở những năm sau. Tuy nhiên, bên cạnh đồng thì nhôm cũng là một sản phẩm thay thế mà ta cần phải thận trọng. Nếu như giá đồng tăng lên quá cao so với mức cho phép thì có khả năng nhôm sẽ trở nên hấp dẫn hơn.

Kết luận

Như vậy, thị trường tài chính là gì được hiểu đơn giản là nơi giao dịch mua bán, trao đổi hàng hóa dựa vào các phương thức và công cụ giao dịch. Thông qua việc tìm hiểu về chức năng, vai trò cũng như các loại thị trường tài chính hiện nay, exness.com.co mong rằng bạn sẽ có thêm được nhiều kiến thức bổ ích hơn nữa. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết vừa rồi của chuyên mục Exness Hướng Dẫn nhé.

Xem thêm:

Spot Market là gì? Cách giao dịch tại thị trường giao ngay

Ngoại hối là gì? Làm sao để đầu tư thị trường ngoại hối?

Hợp đồng tương lai là gì? Đặc điểm của Future Contract là gì?

Hợp đồng kỳ hạn là gì? Giao dịch với hợp đồng kỳ hạn như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *